sale manager

شخصیت مدیر فروش موفق

مدیر فروش از جمله پوزیشن های سازمانی جذاب و در عین حال پرچالش به شمار می رود که افراد زیادی در دنیا خواهان رسیدن به آن و کسب درآمد از آن طریق هستند. او فردیست که باید باید فروش خود را توسعه، برنامه های فروش و در نهایت درآمد را افزایش دهد و ارتباط بین بخش فروش و سایر بخش های درون شرکت را تسهیل می کند، یک مدیر فروش معمولا مسئول سازماندهی استراتژی سازمان فروش، استخدام نمایندگان فروش با استعداد و اجرای یک برنامه فروش مدون است. صفات مشخصی وجود دارد که همه مدیران فروش باید موثر باشند. در ادامه به بیان برخی از مسئولیت های مدیر فروش اشاره خواهیم کرد.

آموزش

برخی از مدیران می توانند اطلاعت نظارتی بر برنامه های کارکنان و تولیدات روزانه خود را در مقایسه با اهداف شرکت ببینند. اما فروش، یک فرایند خلاقانه است که به مدیر فروشی نیاز دارد تا بیشتر از یک مدیر، یک مربی باشد. مدیر فروش باید متخصصان فروش را به نحوی که بتوانند از موقعیتهای مختلف حداکثر استفاده را ببرند و به نمایندگان خود مشورت دهند، آموزش دهد.

سازمان

مدیر فروش در ارتباط  با سازمان های مختلف و در سطوح مختلف قرار می گیرد و با لیست طولانی مسئولیت ها روبرو می شود. مدیر فروش باید به جهت دانستن استراتژی های کلی با مدیران شرکت صحبت کند. برای حفظ رابطه ی موثر، مدیر فروش باید بسیار بسیار سازماندهی شده عمل کند. او باید تمام اطلاعات پروژه ها را به طور جداگانه نگه دارد، اطلاعات مشتریان و فروش را در دست داشته و با زمان بندی مشخصی ارتباطات مجموعه و مشتریان را برقرار کند.

صبر

مدیران فروش عموما با یک سری چالش هایی روبرو هستند که شامل همه بخش های سازمان می شود. کمیته اجرایی ممکن است تصمیم بگیرد که هزینه ایاب و ذهاب را برای فروش کاهش دهد و مدیر را مجبور کند تا راه های جدیدی را برای دیدار با مشتریان که به صورت حضوری موثر هستند، بسازد. در چنین موااقعی به جای فکر کردن به راههای بن بست، کافی است تا با صبر و خونسردی به دنبال راههای بهتری گشت.

شور و شوق

صرفنظر از چالش هایی که بخش فروش یا نمایندگی فروش با آن مواجه است، مدیر فروش همیشه باید مشتاق باقی بماند. بخش فروش به الهام از مدیر می پیوندد و زمانی که این یک منبع مثبت انرژی است، این تاثیر را بر سایر متخصصان فروش دارد.

استخدام پرسنل

مدیران فروش معمولا نقش استخدام کارکنان فروش باهوش و بلند پرواز را بر عهده دارد. مزیت استخدام یک مدیر فروش با تجربه این است که او ویژگی های شخصیت نماینده فروش خوب را می شناسد. اگر بودجه آموزشی کوچک باشد، یک مدیر فروش خوب می تواند افراد خوبی را با تجربه فروش کمی استخدام کند و آنها را برای تبدیل شدن به نمایندگان فروش جامع آماده کند.

استراتژی های فروش

مدیران فروش باید قادر به ارزیابی محصولات و خدمات شرکت و مخاطبین هدف و ایجاد یک کمپین فروش موثر باشند. این موارد ممکن است شامل توسعه دیدگاه های مشتری و اختصاص مدیران مختلف فروش به نمایندگی از محصولات مختلف و یا خدمت به مناطق خاصی باشد، همچنین می تواند کمپین های فروش، اهداف و پیش بینی های فروش را به آنها جلو ببرد. برای یک شرکت، مزیت این روش، هماهنگ کردن معیارهای جامع فروش است که می تواند با بودجه و برنامه ریزی بلند مدت مالی کمک کند.

انگیزه فروشندگان

مدیران فروش انگیزه کارمندان خود را برای موفقیت و نظارت بر عملکرد، تحت تأثیر قرار می دهند. در محيطي که فروش انجام می شود مدير فروش مي تواند مشوق ها یا رقابت هاي دوستانه اي را در بين فروشندگان برقرار کند و شخصا با مشتريان دشوار مقابله کند. شما همچنین می توانید اطمینان حاصل کنید که فروش ها برآورده شده و خرید مشتریان تکرار می شوند.

توسعه محصولات جدید

مدیران فروش کاملا متعهد می تواند به یک منبع اطلاعاتی در مورد آنچه که مشتریان از یک کسب و کار می خواهند و نیاز دارند، تبدیل شود. به همین ترتیب، مدیر فروش می تواند توصیه هایی به مدیریت ارشد در مورد ایده هایی برای برنامه های جدید یا گسترش یافته یا ارائه خدمات یا وسایل تبلیغاتی جدید ارائه دهد.

تحقیق در بازارهای جدید

مدیران فروش معمولا علاقه مندی خود را در زمینه ی تحقیق، ارزیابی و ارائه ی پیشنهادات در مورد بازارهای جدید بالقوه و سودآور را نشان می دهند. مدیر فروش می تواند لیستی از مزایای استفاده از دانش، تجربه و مخاطبین خود را برای گسترش شرکت در زمینه صنایع جدید ارائه دهد.

خدمات مشتری مستقیم

مدیران فروش می تواند به عنوان واسطه بین مشتریان و شرکت خدمت کند. به قولی هم هوای مشتریان و هم هوای شرکت را داشته باشد تا هر دو طرف از انجام کار راضی باشند.

مزایای داشتن خط تلفن 4 رقمی چیست؟

مدیر فروش از جمله پوزیشن های سازمانی جذاب و در عین حال پرچالش به شمار می رود که افراد زیادی در دنیا خواهان رسیدن به آن و کسب درآمد از آن طریق هستند. او فردیست که باید باید فروش خود را توسعه، برنامه های فروش و در نهایت درآمد را افزایش دهد و ارتباط بین …